Tarieven voor behandelingen

De tandarts zet zich in voor goede zorg bij de behandeling van uw gebit.

De kosten 
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen tijdens een behandeling. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code aangevuld en de datum waarop de behandeling is uitgevoerd.

Betalingswijzen
Heeft u vragen over de betalingswijzen neem dan contact op met de praktijk.

Verzekeringen 
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl