Praktische zaken – Tandartsenpraktijk Hoogezand – Hoogezand

Praktische zaken

Praktijkregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de huisregels van de praktijk. De meeste praktijkregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden.

1. Nieuwe patiënten

Bij uw eerste bezoek hebben wij de volgende informatie van u nodig:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verzekeringspas
  • Indien mogelijk uw gegevens van de vorige tandarts.

2. Medische gegevens

Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Bij elke controle of behandeling dient u ons te informeren over wijzigingen in uw medische gegevens zoals; medicijngebruik, hart- en vaatziekten, infecties, zwangerschap etc. Dit, om mogelijke complicaties te voorkomen.

3. Intake-afspraak

Tijdens de eerste afspraak maakt u kennis met uw vaste behandelende tandarts.

Uw wensen en behoeften worden dan in kaart gebracht. Uw algehele gezondheid van uw gebit wordt in beeld gebracht d.m.v. een klinisch en een röntgenologisch onderzoek, en aan de hand daarvan wordt het behandelplan met u besproken.

4. Begrotingen

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van tevoren een begroting. Alleen indien u akkoord gaat met de verstrekte begroting, wordt u in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door.

De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen in overleg worden doorgevoerd.

5. Afspraak verzetten of annuleren

Het verzetten of annuleren van een afspraak moet tijdig gedaan worden.

Afspraken kunnen uiterlijk 24 uren van tevoren kosteloos worden verzet of geannuleerd (zon- en feestdagen niet meegerekend).

 6. Oproepsysteem

U wordt ongeveer een maand voor uw controlemaand gebeld, tenzij anders aangegeven.

Als we na 15 maanden geen reactie krijgen op de oproepen, wordt uw dossier in het archiefsysteem geplaatst en dan wordt u niet meer actief opgeroepen.

In onze praktijk bevelen we sterk aan om minimaal twee maal per jaar voor controle en gebitsreiniging te komen. Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren.

De controle afspraken gaan over het algemeen in combinatie met een bezoek voor gebitsreiniging bij onze preventiemedewerker. Tijdens de halfjaarlijkse controle is er in principe geen tijd voor de vervolgbehandeling. Er zal daarom zo spoedig mogelijk een vervolgspraak worden gemaakt.

7. Pijnklacht en spoedgevallen

Wanneer u ’s ochtends voor 11.00u  belt met een pijnklacht, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen.

Voor het behandelen van pijnklachten hebben we vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- en schooltijden.

8. Niet nagekomen afspraak

Op het moment dat een afspraak niet wordt nagekomen, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. De kosten voor een niet nagekomen afspraak, hangt af van de gereserveerde tijd en de behandeling.

Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of niet tijdig afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

9. Het beëindigen van de behandelovereenkomst

U heeft een behandelovereenkomst met de tandarts als u bij ons in de tandartspraktijk als reguliere patiënt bent ingeschreven.

De tandartsen kunnen uw behandelovereenkomst eenzijdig opzeggen of opschorten (of u wordt op archief gezet). Dit gebeurt als u in gebreke blijft ondanks het oproepen voor de reguliere controles. Ook gebeurt dit als u zich na waarschuwing, onbehoorlijk of onheus blijft gedragen tegen de tandartspraktijk, haar medewerkers of tegen medepatiënten.

Andersom kunt u ook eenzijdig de behandelovereenkomst opzeggen (uitschrijven).

10. Betaling

Per 01-01-2022 is onze samenwerking met Infomedics beëindigd.

De debiteurenadministratie wordt vanaf dan door de praktijk verzorgd.

Via het platform van Payt worden de facturen naar u verstuurd, per post of per mail.

In de facturen per mail zit een betaallink en kunt u per i-deal betalen.

De praktijk beantwoordt zelf de vragen over de behandelingen en verzoeken om betalingsregelingen, met behulp van Payt.

Indien u een betalingsregeling wilt treffen, dan dient u dit vooraf, voordat een behandeling wordt gestart, kenbaar te maken.

De werkwijze

 De behandelingen worden deels of volledig vergoed door de verzekeraar, afhankelijk van leeftijd (tot 18 jaar standaardbehandelingen 100% vergoed), het type behandeling en de voorwaarden van uw verzekeraar.

Standaard wordt de behandeling ingediend bij uw verzekeraar, tenzij u er specifiek om vraagt dit niet te doen.

Het deel dat niet wordt vergoed brengen we bij u in rekening. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om de rekening te voldoen. Dat kan u doen door gebruik te maken van de betaallink (i-deal).

Op de factuur die u van ons ontvangt wordt dus reeds vermeld of en zo ja welk deel door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Bij vragen over uw vergoeding, dient u contact op te nemen met uw eigen verzekeraar.

Uw tandarts in Hoogezand

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op