Spoed – Tandartsenpraktijk Hoogezand – Hoogezand

Spoed

Als u regelmatig bij uw tandarts komt, wordt u over het algemeen niet geconfronteerd met plotselinge problemen met uw tanden en kiezen. Gebeurt dat toch een keer, dan kunt u altijd een (tussentijdse) afspraak maken op normale praktijkuren. Gebeurt er ’s avonds, ’s nachts of in het weekend iets waarvan u denkt onmiddellijk een tandarts te moeten raadplegen dan kunt u een beroep doen op de spoedgevallendienst.

Het is gebruikelijk dat u bij de dienstdoende tandarts contant betaalt. We adviseren u voldoende geld mee te nemen. Ook wordt er om uw legitimatie en/of verzekeringsbewijs gevraagd.

Wat is een spoedgeval?

U kunt alleen in spoedeisende gevallen tijdens het weekend een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de spoedgevallendienst. Tijdens de week kunt u terecht bij uw eigen tandarts.

Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht.

Bij een uitgeslagen tand is het belangrijk dat men binnen 2 uur na het ongeval arriveert bij de tandarts. Na deze periode is het niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen.

Van 29 december 2022 tot 5 januari 2023 heeft  TP Hoogezand dienst.

Belangrijk nieuws over de verandering van de spoeddienstregeling:

Vanaf 3 januari 2023 gaat de Tandartsspoedpraktijk (TSP) als waarnemend praktijk fungeren voor ons. De Tandartsspoedpraktijk neemt 24/7 gedurende het hele jaar de zorg voor spoedpatiënten van ons over. De TSP heeft kennis en ervaring in samenwerking met toonaangevende ziekenhuizen en kaakchirurgen.

De TSP Groningen is gesitueerd in het centrum van Groningen vlakbij het station, en is goed bereikbaar met auto en OV. De spreekuren zijn doordeweeks van 18:00u tot 22:30u. Op vrijdag, zaterdag en zondag gedurende de hele dag.

Op officiële feestdagen en tijdens vakanties worden ruimere spreekuren gehanteerd en is TSP ook overdag open:

  • vrijdag na Hemelvaart
  • 5 mei in geval van een vrije dag
  • voorjaarsvakantie
  • Koningsdag
  • meivakantie
  • Pinksteren
  • zomervakantie, en in ieder geval de bouwvakantie
  • herfstvakantie
  • kerstvakantie

Alle patiënten, ook diegene met beperkte middelen worden geholpen.

De TSP neemt geen vaste patiënten aan. Voor reguliere tandheelkundige hulp en vervolgbehandeling wordt de patiënt altijd naar de eigen tandarts verwezen. Er wordt alleen tandheelkundige hulp geboden. TSP is terughoudend in het behandelen van kinderen om trauma’s te voorkomen.

Adres : Heresingel 12, 9711 ES Groningen

Telefoon: 0900-8602

Website: www.tandartsspoedpraktijk.nl

NB : Indien de praktijk open is, worden uitsluitend eigen patiënten bij spoed overdag in eigen praktijk geholpen.

Uw tandarts in Hoogezand

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op